بازگشایی تیکت

فرمت فایل های مجاز: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .pdf, .html, .txt, .doc, .docx,

لغو