خدمات ثبت و تمدید دامنه

نام شما هویت شماست

سرویس ثبت ، تمدید و انتفال دامنه هاستینجا با قیمت های باورنکردنی آماده سرویس دهی به مشتریان خود است . همکاران ما در بخش فروش در تمامی این مراحل با شما همراه خواهند بود تا بهترین تجربه خرید را از هاستینجا داشته باشید.

همین حالا دامنه مورد نظر خود را ثبت کنید !
TLD هزینه ثبت دامنه (ریال) هزینه تمدید دامنه (ریال) دوره ثبت
COM ۴۵۰،۰۰۰ ۴۵۰،۰۰۰ ۱- ۱۰ سال
NET ۵۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰ ۱- ۱۰ سال
ORG ۵۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰ ۱- ۱۰ سال
BIZ ۴۵۰،۰۰۰ ۴۵۰،۰۰۰ ۱- ۱۰ سال
US ۴۵۰،۰۰۰ ۴۵۰،۰۰۰ ۱- ۱۰ سال
INFO ۵۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰ ۱- ۱۰ سال
IR ۷۰،۰۰۰ ۷۰،۰۰۰ ۱ سال
CO.IR ۷۰،۰۰۰ ۷۰،۰۰۰ ۱ سال
AC.IR ۷۰،۰۰۰ ۷۰،۰۰۰ ۱ سال
همین حالا دامنه مورد نظر خود را ثبت کنید !

with by - ۱۳۹۴ - ۱۳۹۶