خدمات ثبت و تمدید دامنه

نام شما هویت شماست

سرویس ثبت ، تمدید و انتفال دامنه هاستینجا با قیمت های باورنکردنی آماده سرویس دهی به مشتریان خود است . همکاران ما در بخش فروش در تمامی این مراحل با شما همراه خواهند بود تا بهترین تجربه خرید را از هاستینجا داشته باشید.

همین حالا دامنه مورد نظر خود را ثبت کنید !
TLD هزینه ثبت دامنه (ریال) هزینه تمدید دامنه (ریال) دوره ثبت
COM ۲،۶۰۰،۰۰۰ ۲،۶۰۰،۰۰۰ ۱- ۱۰ سال
NET ۳،۲۲۰،۰۰۰ ۳،۲۲۰،۰۰۰ ۱- ۱۰ سال
ORG ۳،۱۵۰،۰۰۰ ۳،۱۵۰،۰۰۰ ۱- ۱۰ سال
BIZ ۳،۱۵۰،۰۰۰ ۳،۱۵۰،۰۰۰ ۱- ۱۰ سال
US ۲،۱۵۰،۰۰۰ ۲،۱۵۰،۰۰۰ ۱- ۱۰ سال
INFO ۳،۳۲۰،۰۰۰ ۳،۳۲۰،۰۰۰ ۱- ۱۰ سال
IR ۷۰،۰۰۰ ۷۰،۰۰۰ ۱ سال
CO.IR ۷۰،۰۰۰ ۷۰،۰۰۰ ۱ سال
AC.IR ۷۰،۰۰۰ ۷۰،۰۰۰ ۱ سال
همین حالا دامنه مورد نظر خود را ثبت کنید !

with by - ۱۳۹۴ - ۱۳۹۶